انتقادات و پیشنهادات
 لطفا با تکمیل فرم نظرسنجی زیر انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات درمیان بگذارید. پیشاپیش از همکاری و دقت نظری که در این زمینه دارید کمال تشکر بعمل می اید.
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره تماس:
 
 ایمیل:  
 1. اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ بله    خیر
  2. آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ بله    خیر
  3. آیا از برخورد کارکنان دانشگاه رضایت دارید؟ بله    خیر
1- درصورت رضایت نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید؟


آیا درخواست تشویق کارمند/کارمندان فوق را دارید؟  بله   خیر

2- در صورت عدم رضایت نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمائید؟

آیا درخواست تذکر به کارمند/کارمندان فوق را دارید؟  بله    خیر
  4.چنانچه درخواست شما عملی نگردیده است موضوع درخواست  را مرقوم فرمائید؟  
 7.چنانچه یکی از کارکنان درخواست خلاف مقرراتی  از جنابعالی داشته،  لطفا آن را بنویسید؟ ( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)  
   8. درصورتی که پیشنهاد یا راهکاری برای اصلاح امور دانشگاه دارید  لطفا ما را راهنمایی فرمائید؟  
   
آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107