معرفی مدیر

معرفی مدیر:


مدیر آمار وفناوری اطلاعات:مهندس علی حسن احمدی پور

پست الکترونیک:  a.ahmadipour@yums.ac.ir

تلفن تماس: 33337219,33337371 -  074

آدرس: یاسوج-بلوار مطهری-ستاد دانشگاه علوم پزشکی-طبقه 2-مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استان کهگیلویه وبویر احمد .