مدیر آمار و فناوری اطلاعات

معرفی مدیر:


مدیر آمار و فناوری اطلاعات : دکتر ليلا منظوري

مرتبه ي علمي: استاديار

تحصيلات: متخصص در پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رزومه مدیر آمار و فناوری اطلاعات

Google Scholar Link نمايه گوگل اسکولار scopus Profile Link نمايه اسکوپوس

phone

  ايميل:  manzouri.leila@yums.ac.ir 
manzourileila@gmail.com 

 

وظایف مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107