واحد سخت افزار

شرح وظایف:

_ عیب یابی سخت افزاری و رفع عیوب کامپیوترهای واحدها مختلف دانشگاه

_ نصب نرم افزارهای سیستم عامل و سایر سیستم های مورد نیاز

_ بازدید دوره ای از رایانه های واحدهای مختلف و رفع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری آنها

_ نظارت بر خرید رایانه در دانشگاه

_ نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه

_ پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

_ تهیه ، نصب و پشتیبانی کلیه تجیزات فعال و غیرفعال بین واحدی شبکه دانشگاه

_ تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

_ درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره رایانه و سخت افزار

_ پاسخگویی به دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقص سخت افزاری

_ عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107